Mission Statement:

“Leidenschaft in Grün” is de Slogan van de club en staat voor een vrijetijdsbeleving van overgelijkbare waarde in heerlijke natuur, voor een hoger verwachtingspatroon en nieuwe uitdagingen bij het golfen, voor een mooi spel met een goed gevoel, voor culinaire highlights, onvergetelijke momenten, sportieve hoogtepunten en natuurlijk voor vakantie van de alledaagse dag.

De Golfclub Haus Bey is daarom een sympatieke club van gelijkgestemde mensen, die ervan genieten, in familiaire, niet elitaire sfeer, hun favoriete vrijetijds besteding, het golfen, uit te oefenen. Voor alle generaties biedt de club, in een bijzonder mooie ambience, veel mogelijkheden uw sociale netwerk te vergroten en te onderhouden.

„SPIRIT OF THE GAME“

“Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met de andere spelers en volgens de regels speelt. Iedere speler, hoe geambitioneerd ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. Dit is de ware geest van het golfspel.”
(The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, The Rules of Golf, 2003)

 

Golfetiquette

Het begrip “etiquette” staat voor de gedragsregels op de golfbaan. De grote waarde die de etiquette inneemt, herken je aan het feit, dat het in de officiele editie van het golfregelboek, voor de golfregels staat.

 

Zekerheid en ongevallen voorkomen

Spelers moeten opletten dat hun slag of oefenswing niemand in de buurt of in de lijn kan raken. Slaat een speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan behoort hij onmiddelijk een waarschuwing te schreeuwen. De traditionele roep in deze situatie is “Fore”.

 

De baan

Op maandag hebben de greenkeepers ten alle tijden voorrang op de baan. Op alle andere dagen verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de baanonderhoudswerkzaamheden. Wacht u alstublieft totdat de greenkeeper klaar is met zijn werk, deze tijd komt niet alleen de baan ten goede.

 

Voorrang op de baan / Speeltempo

Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een groep. Een groep die een volle ronde speelt heeft het recht een groep die een korte ronde speelt voorbij te gaan.
Als richtlijn door de weeks:
flights met 3 voor flights met 4.
Flights met 1 of met 2 hebben geen voorrang.

In het weekend:
flights met 4 voor flights met 3, voor zover de flight met 4 aansluiting houdt met de voorgaande spelergroep.
Flights met 1 en 2 hebben geen doorspeelrecht.

Het springen tussen twee holes- ongeacht wanneer- is niet toegestaan en kan met een baanverwijs bestraft worden.

 

Aantekening bij etiquette

a) Principieel mag alleen vanuit afslagplaats 1 gestart worden. Uitzonderingen alleen met toestemming van de Marshall of van het secretariaat.
b) De afslagplaats (teeing Ground) is één van de meest gebruikte plekken op de baan. Ga er behoedzaam mee om en maak hier geen proefafslagen / proefswings.
c) Zorg voor een vlot spel. Een 18 hole golfronde met een flight van 3 moet niet langer duren dan 4 uur. Dit komt overeen met een voorbereidingstijd en uitvoering van een slag van ca. 15 seconde. Geeft u andere partijen de mogelijkheid verder te spelen als u de aansluiting verliest. Wanneer uw ballen niet open zichtbaar liggen, bent u verplicht, meteen door te laten spelen. U heeft dan de tijd, uw ballen in alle rust te zoeken.
d) Legt u de uitgeslagen plaggen (divots) terug en trap ze weer vast. Niemand speelt graag uit zulke gaten.
e) Betreed bunkers altijd vanaf de vlakke kanten. Voordat een speler de bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt op te vullen en vlak te maken. Leg de hark weer terug in de bunker.
f) Verwijder beschadigingen van ballen en spikes etc. op het green.
g) Rij met het golfwagentje niet over voorgreens, greens en afslagplaatsen.
h) Gebruik op onze baan alstublieft soft spikes!
i) i) Speel niet met z´n tweeen uit één golftas.
j) Sigarettenpeukjes niet op de baan achterlaten.
k) Wees in het weekend 10 Minuten voor de gereserveerde tijd bij hole 1, bij wedstrijden 10 minuten van te voren bij de afslagplaats / Teeing Green.
l) Driving Ranch ballen zijn eigendom van de golfclub en mogen niet op de baan worden gebruikt.

Schwerwiegende Verstöße werden mit Spielverbot und Platzverweis geahndet.